2020-12-01 08:41:49  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Tisdag   vecka 49  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
            Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se     Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
            Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://itu.se/tid   Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
http://itu.se/datum  Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
            Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Den här webbplatsen  Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

 Datum/tid nu: 2020-12-01 08:41:49 svensk normaltid, tisdag, dag 336 på året, vecka 49, skottår, namn idag: Oskar, Ossian  Mer info
          2020-12-01 07:41:49 UTC (Universal Time Coordinated)
          2020-12-01 07:42:24 TAI (Temps Atomique International, internationell atomtid)
          2020-12-01 18:41:49 tidszon: = sommartid

Räkna om hela sidan Minimera alla Skriv en punkt i en inmatningsruta för att få ett exempel/dagens datum/tid


 Skriv ett eller två datum, ger info mm. och antalet dagar mellan datumen. Format: 2020-12-01 (år 1500 - 9999).  Mer info Visa kalender för viss månad, två kan visas samtidigt. Format: 2020-12 (år-månad, åren 1500 - 9999).  Mer info Visa speciella dagar under en 10-årsperiod (helgdagar, sommartid, mm.)  Mer info
Startår:  sök: / /  eller lämna sökfälten tomma så visas allt

 Omvandla mellan olika kalendrar (juliansk, svensk, gregoriansk tideräkning). Format: 2020-12-01 (år-månad-dag, åren 1582 - 9999).  Mer info
Omvandla från julianskt svenskt gregorianskt datum: 

 Sök namnsdagar. Skriv första bokstäverna i namnet, eller ett datum i formatet 12-01 (månad-dag).  Mer info


 Räkna/omvandla/summera mellan år/månad/vecka/dag/timme/minut/sekund  Mer info

Skriv tid och enhet i respektive ruta. Det är skillnad på stora och små bokstäver.
Mellanslag kan användas och det går skriva upp till 3 tider som räknas ut separat.

Tid anges i formatet: 6Y+3M+18D+3s  där varje åtskiljs av ett plustecken
Y år    (motsvarar här ca 365 dagar)              Exempel: 15Y+26V (summera 15 år och 26 veckor)
M månader (motsvarar här ca 30 - 31 dagar)
V veckor  (motsvarar exakt 7 dagar eller 604800 sekunder)    Exempel: 20V + 4D  (summera 20 veckor och 4 dagar)
D dagar  (motsvarar exakt 24 timmar eller 86400 sekunder)
h timmar  (motsvarar exakt 60 minuter eller 3600 sekunder)    Exempel: 20h+15m+30s (summera dessa timmar, minuter, sekunder)
m minuter (motsvarar exakt 60 sekunder)
s sekunder   Exempel: tid 86433s enhet D  ger resultatet 1 dag, 33 sekunder (enhet m skulle ge resultatet 1440 minuter, 33 sekunder)
        Summera flera av samma slag: Tid 27D+352D enhet Y  ger totalt antal år och dagar

        I rutan enhet anges i vilken största enhet det ska presenteras, h för timmar,
        eller M om det ska visas som månader, etc. Använd en av Y M V D h m s

Tid 1:  enhet: 
Tid 2:  enhet: 
Tid 3:  enhet: 

 Visa skillnad i sekunder mellan två datum/tidpunkter. Format: 2020-12-01_084149 (år 1500 - 9999).  Mer info
 - 

 Ange antal unixsekunder, ger datum och tid mm. Exempel: 1606808509  (från -2147483648 till 2147483647, år 1901 - 2038)  Mer info


 Ange datum och tid, ger unixsekunder. Format: 20201201_084149  Mer info


 De fyra räknesätten. Skriv heltal.
 + 
 - 
 * 
 / 

Version 141030