2021-06-16 19:31:16  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Onsdag   vecka 24  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

Apostladagarna var röda dagar i almanackorna och räknades som halv arbetsdag, tanken
var att efter gudstjänsten arbetade man dessa dagar. De anges med förkortningen ra på
den här webbplatsen (under Visa kalender), alltså halv röd dag och halv arbetsdag.

De slopades vid helgdagsreduktionen 1772.

De 12 apostlarna (Jesu lärjungar) firades dessa dagar:
  Mattias, 24 februari
  Filippos och Jakob, 1 maj
  Petrus och Paulus, 29 juni
  Jakob, 25 juli
  Bartolomeus, 24 augusti
  Matteus, 21 september
  Simon och Judas Taddeus, 28 oktober
  Andreas, 30 november
  Tomas, 21 december
  Johannes, 27 december