2021-06-16 20:16:55  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Onsdag   vecka 24  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

År 1772 den 4 november beslutades att ett antal helgdagar omedelbart skulle slopas:

 - Tredjedag och fjärdedag jul, tredje och fjärdedag påsk samt tredje och fjärdedag pingst
 - Marie besökelses dag
 - Skärtorsdagen
 - Apostladagarna
 - Gångdagarna

Tredje- och fjärde-dagarna

Tredjedag påsk (dagen efter annandag påsk, tisdag)
Fjärdedag påsk (onsdagen efter påsk)

Tredjedag pingst (dagen efter annandag pingst, tisdag)
Fjärdedag pingst (onsdagen efter pingst)

Tredjedag jul (27 dec)
Fjärdedag jul (28 dec)

På den här webbplatsen räknas tredje- och fjärde-dagarna för påsk och pingst som röd dag och arbetsfri
år 1500 - 1772, och tredjedag/fjärdedag jul år 1500 - 1771. Almanackorna för 1772 var tryckta och i bruk
i december 1772 så det är oklart om 3:e dag jul och 4:e dag jul ändå räknades som helgdagar det året.

Marie besökelses dag

Firades till minne av Jungfru Marias besök hos sin släkting Elisabet, Johannes döparens blivande mor.
De båda kvinnorna är båda havande, med Jesus och Johannes. Det berättas hur Johannes Döparen spritter
till i Elisabets moderliv när han på detta sätt får möta Jesus.

Skärtorsdagen

Denna dag var tidigare inte röd dag eller arbetsfri. Skärtorsdag är dagen före långfredagen.

Apostladagarna

Apostladagarna var röda dagar i almanackorna och räknades som halv arbetsdag, tanken
var att efter gudstjänsten arbetade man dessa dagar. De anges med förkortningen ra på
den här webbplatsen (under Visa kalender), vilket ska tydas som halv röd dag och halv arbetsdag.

De 12 apostlarna (Jesu lärjungar) firades dessa dagar:
  Mattias, 24 februari
  Filippos och Jakob, 1 maj
  Petrus och Paulus, 29 juni
  Jakob, 25 juli
  Bartolomeus, 24 augusti
  Matteus, 21 september
  Simon och Judas Taddeus, 28 oktober
  Andreas, 30 november
  Tomas, 21 december
  Johannes, 27 december

Gångdagarna var de tre dagarna Bönsöndagen, måndagen och tisdagen, före Kristi himmelsfärdsdag.
Bönsöndagen som även kallas Rogate inföll den 35:e dagen efter påskdagen. Måndagen och
tisdagen var inte röda i samtida kalendrar och finns ej med som helgdagar på den här webbplatsen.