2021-06-16 18:15:54  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Onsdag   vecka 24  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

Kalenderreformen 1973, förändringar från och med detta år:

 - Veckan börjar med måndag enligt den nya ISO-standarden, tidigare var det söndag.
 - Veckonumrering ändras till den nya ISO-standarden.

From. 1973 har Kungliga Vetenskapsakademien inte längre monopol på att utge almanackor.
Från år 1904 hade almanackan tryckts av förlaget Almqvist & Wiksell. I förordet till 1973
års almanacka (från Almqvist & Wiksell) står: Med årets almanacka införes den nya
världsstandarden för veckonumrering, som tillkommit på initiativ av Almqvist & Wiksell
och Sveriges Standardiseringskommission. Standarden föreskriver också att veckan skall
anses börja med måndag i samband med veckonumrering.