2021-06-16 19:50:33  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Onsdag   vecka 24  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

Kyndelsmässodagen kallades även Marie kyrkogångsdag (jungfru Maria). Kyndel är samma ord
som det engelska candle, alltså stearinljus. Den infaller på den 39:e dagen efter Jesu
födelse 25 december (på 40:e dagen enligt äldre räkningssätt då man inkluderade den första
dagen), vilket blir 2 februari.

Före 1773 inföll kyndelsmässodagen alltid den 2 februari och var röd dag och arbetsfri.

Vid helgdagsreduktionen 1772 togs kyndelsmässodagen bort som helgdag, och flyttades till
söndag den 2 - 8 februari, utom i det fall den hamnar på samma söndag som fastlagssöndagen
för då är kyndelsmässodagen söndagen en vecka tidigare.

I almanackor efter 1772 finns oftast två kyndelsmässodagen angivna, dels den 2 februari,
som ej är helgdag, och även på söndagen före eller efter 2 februari. Vissa år är den
2 februari en söndag, och om det då inte sammanfaller med fastlagssöndag den dagen så
blir det bara en kyndelsmässodag det året.

På den här webbplatsen anges kyndelsmässodagen den 2 februari för alla år 1500-9999, och
för år efter 1772 anges den även på den söndag 26 januari - 8 februari den infaller,
men då som kyndelsmässosöndagen. Benämningen kyndelsmässosöndagen har använts i äldre
kalendrar, exempelvis under början av 1900-talet, för att skilja från kyndelsmässodagen
2 februari.