2021-06-16 18:53:39  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Onsdag   vecka 24  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

Äldre dateringssätt som användes under medeltiden

Under medeltiden angavs datum inte som idag, tex. 7:e september, utan man räknade utifrån tre
fasta dagar och hur många dagar det var till någon av de dagarna. Kalendae var alltid den första
dagen i månaden, Nonae inföll den 5:e dagen, utom i mars, maj, juli och oktober då det var den 7:e.
Dagen Idus inföll den 13:e dagen i månaden, utom i mars, maj, juli och oktober då det var den 15:e.

Kalendae brukade förkortas Kal eller Kl, Nonae förkortades No. och Idus skrevs Id.

Ordet Kalendae är ursprunget till kalender som namn på månadsuppställningar. Det kommer från
latinets Calantur som betyder utropa/kungöra. Prästerna utropade på den första dagen i månaden
hur många dagar det var till Nonae, alltså 5 eller 7 dagar (inräknat den första dagen), därför
kom den första i månaden att heta Kalendae (utrop).

Ordet Nonae kommer från latinets 9, antalet dagar till Idus, eftersom prästerna utropade/
påminde att Nonae var den 9:e dagen före Idus.

Dagen innan kallades för den andra dagen före eftersom man inkluderade själva dagen i räknandet.

Söndagsbokstäverna a - g användes för att hålla reda på vilken veckodag det var. I den tidens
kalendrar användes små bokstäver, numera brukar man använda A - G. Varje månads första dag
började med en viss bokstav i serien:

Månad:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bokstav: a d d g b e g c f a  d  f


Söndagsbokstäver för respektive månad anges i kolumnerna till vänster i varje tabell:

Januari (1), augusti (8), december (Z)           Mars (3), maj (5), juli (7), oktober (X)

1 8 Z Dag Äldre datumangivelse              3 5 7 X Dag Äldre datumangivelse
- - - --- ----------------------------------------    - - - - --- ----------------------------------------
a c f  1 Kalendae                    d b g a  1 Kalendae
b d g  2 IIII No.  (4:e dagen före Nonae)        e c a b  2 VI No.  (6:e dagen före Nonae)
c e a  3 III No.  (3:e dagen före Nonae)        f d b c  3 V No.   (5:e dagen före Nonae)
d f b  4 II No.   (2:a dagen före Nonae)        g e c d  4 IIII No. (4:e dagen före Nonae)
e g c  5 Nonae                      a f d e  5 III No.  (3:e dagen före Nonae)
f a d  6 VIII Id.  (8:e dagen före Idus)        b g e f  6 II No.  (2:a dagen före Nonae)
g b e  7 VII Id.  (7:e dagen före Idus)        c a f g  7 Nonae
a c f  8 VI Id.   (6:e dagen före Idus)        d b g a  8 VIII Id. (8:e dagen före Idus)
b d g  9 V Id.   (5:e dagen före Idus)        e c a b  9 VII Id.  (7:e dagen före Idus)
c e a  10 IIII Id.  (4:e dagen före Idus)        f d b c  10 VI Id.  (6:e dagen före Idus)
d f b  11 III Id.  (3:e dagen före Idus)        g e c d  11 V Id.   (5:e dagen före Idus)
e g c  12 II Id.   (2:a dagen före Idus)        a f d e  12 IIII Id. (4:e dagen före Idus)
f a d  13 Idus                      b g e f  13 III Id.  (3:e dagen före Idus)
g b e  14 XIX Kl.  (19:e dagen före Kalendae)      c a f g  14 II Id.  (2:a dagen före Idus)
a c f  15 XVIIII Kl. (18:e dagen före Kalendae)      d b g a  15 Idus
b d g  16 XVII Kl.  (17:e dagen före Kalendae)      e c a b  16 XVII Kl . (17:e dagen före Kalendae)
c e a  17 XVI Kl.  (16:e dagen före Kalendae)      f d b c  17 XVI Kl.  (16:e dagen före Kalendae)
d f b  18 XV Kl.   (15:e dagen före Kalendae)      g e c d  18 XV Kl.  (15:e dagen före Kalendae)
e g c  19 XIIII Kl. (14:e dagen före Kalendae)      a f d e  19 XIIII Kl. (14:e dagen före Kalendae)
f a d  20 XIII Kl.  (13:e dagen före Kalendae)      b g e f  20 XIII Kl. (13:e dagen före Kalendae)
g b e  21 XII Kl.  (12:e dagen före Kalendae)      c a f g  21 XII Kl.  (12:e dagen före Kalendae)
a c f  22 XI Kl.   (11:e dagen före Kalendae)      d b g a  22 XI Kl.  (11:e dagen före Kalendae)
b d g  23 X Kl.   (10:e dagen före Kalendae)      e c a b  23 X Kl.   (10:e dagen före Kalendae)
c e a  24 IX Kl.   (9:e dagen före Kalendae)      f d b c  24 IX Kl.  (9:e dagen före Kalendae)
d f b  25 VIII Kl.  (8:e dagen före Kalendae)      g e c d  25 VIII Kl. (8:e dagen före Kalendae)
e g c  26 VII Kl.  (7:e dagen före Kalendae)      a f d e  26 VII Kl.  (7:e dagen före Kalendae)
f a d  27 VI Kl.   (6:e dagen före Kalendae)      b g e f  27 VI Kl.  (6:e dagen före Kalendae)
g b e  28 V Kl.   (5:e dagen före Kalendae)      c a f g  28 V Kl.   (5:e dagen före Kalendae)
a c f  29 IIII Kl.  (4:e dagen före Kalendae)      d b g a  29 IIII Kl. (4:e dagen före Kalendae)
b d g  30 III Kl.  (3:e dagen före Kalendae)      e c a b  30 III Kl.  (3:e dagen före Kalendae)
c e a  31 II Kl.   (2:a dagen före Kalendae)      f d b c  31 II Kl.  (2:a dagen före Kalendae)April (4), juni (6), september (9), november (Y)

4 6 9 Y Dag Äldre datumangivelse
- - - - --- ----------------------------------------
g e f d  1 Kalendae
a f g e  2 IIII No.  (4:e dagen före Nonae)
b g a f  3 III No.  (3:e dagen före Nonae)
c a b g  4 II No.   (2:a dagen före Nonae)
d b c a  5 Nonae
e c d b  6 VIII Id.  (8:e dagen före Idus)
f d e c  7 VII Id.  (7:e dagen före Idus)
g e f d  8 VI Id.   (6:e dagen före Idus)
a f g e  9 V Id.   (5:e dagen före Idus)
b g a f  10 IIII Id.  (4:e dagen före Idus)
c a b g  11 III Id.  (3:e dagen före Idus)
d b c a  12 II Id.   (2:a dagen före Idus)
e c d b  13 Idus
f d e c  14 XVIIII Kl. (18:e dagen före Kalendae)
g e f d  15 XVII Kl.  (17:e dagen före Kalendae)
a f g e  16 XVI Kl.  (16:e dagen före Kalendae)
b g a f  17 XV Kl.   (15:e dagen före Kalendae)
c a b g  18 XIIII Kl. (14:e dagen före Kalendae)
d b c a  19 XIII Kl.  (13:e dagen före Kalendae)
e c d b  20 XII Kl.  (12:e dagen före Kalendae)
f d e c  21 XI Kl.   (11:e dagen före Kalendae)
g e f d  22 X Kl.   (10:e dagen före Kalendae)
a f g e  23 IX Kl.   (9:e dagen före Kalendae)
b g a f  24 VIII Kl. (8:e dagen före Kalendae)
c a b g  25 VII Kl.  (7:e dagen före Kalendae)
d b c a  26 VI Kl.   (6:e dagen före Kalendae)
e c d b  27 V Kl.   (5:e dagen före Kalendae)
f d e c  28 IIII Kl.  (4:e dagen före Kalendae)
g e f d  29 III Kl.  (3:e dagen före Kalendae)
a f g e  30 II Kl.   (2:a dagen före Kalendae)Februari under normalår                 Februari under skottår

S Dag Äldre datumangivelse              S Dag Äldre datumangivelse
- --- ----------------------------------------    - ---- ----------------------------------------
d  1 Kalendae                    d   1 Kalendae
e  2 IIII No. (4:e dagen före Nonae)        e   2 IIII No. (4:e dagen före Nonae)
f  3 III No.  (3:e dagen före Nonae)        f   3 III No.  (3:e dagen före Nonae)
g  4 II No.  (2:a dagen före Nonae)        g   4 II No.  (2:a dagen före Nonae)
a  5 Nonae                      a   5 Nonae
b  6 VIII Id. (8:e dagen före Idus)         b   6 VIII Id. (8:e dagen före Idus)
c  7 VII Id.  (7:e dagen före Idus)         c   7 VII Id.  (7:e dagen före Idus)
d  8 VI Id.  (6:e dagen före Idus)         d   8 VI Id.  (6:e dagen före Idus)
e  9 V Id.   (5:e dagen före Idus)         e   9 V Id.   (5:e dagen före Idus)
f  10 IIII Id. (4:e dagen före Idus)         f  10 IIII Id. (4:e dagen före Idus)
g  11 III Id.  (3:e dagen före Idus)         g  11 III Id.  (3:e dagen före Idus)
a  12 II Id.  (2:a dagen före Idus)         a  12 II Id.  (2:a dagen före Idus)
b  13 Idus                      b  13 Idus
c  14 XVI Kl.  (16:e dagen före Kalendae)      c  14 XVII Kl. (17:e dagen före Kalendae)
d  15 XV Kl.  (15:e dagen före Kalendae)      d  15 XVI Kl.  (16:e dagen före Kalendae)
e  16 XIIII Kl. (14:e dagen före Kalendae)      e  16 XV Kl.  (15:e dagen före Kalendae)
f  17 XIII Kl. (13:e dagen före Kalendae)      f  17 XIIII Kl. (14:e dagen före Kalendae)
g  18 XII Kl.  (12:e dagen före Kalendae)      g  18 XIII Kl. (13:e dagen före Kalendae)
a  19 XI Kl.  (11:e dagen före Kalendae)      a  19 XII Kl.  (12:e dagen före Kalendae)
b  20 X Kl.   (10:e dagen före Kalendae)      b  20 XI Kl.  (11:e dagen före Kalendae)
c  21 VIIII Kl. (9:e dagen före Kalendae)       c  21 X Kl.   (10:e dagen före Kalendae)
d  22 VIII Kl. (8:e dagen före Kalendae)       d  22 IX Kl.  (9:e dagen före Kalendae)
e  23 VII Kl.  (7:e dagen före Kalendae)       e  23 VIII Kl. (8:e dagen före Kalendae)
f  24 VI Kl.  (6:e dagen före Kalendae)         24 VII Kl.  (7:e dagen före Kalendae)
g  25 V Kl.   (5:e dagen före Kalendae)       f  25 VI Kl.  (6:e dagen före Kalendae)
a  26 IIII Kl. (4:e dagen före Kalendae)       g  26 V Kl.   (5:e dagen före Kalendae)
b  27 III Kl.  (3:e dagen före Kalendae)       a  27 IIII Kl. (4:e dagen före Kalendae)
c  28 II Kl.  (2:e dagen före Kalendae)       b  28 III Kl.  (3:e dagen före Kalendae)
                            c  29 II Kl.  (2:a dagen före Kalendae)

exempel: 10 februari motsvaras av 4 ante diem Nonae (fjärde dagen före Nonae i februari, även IIII No.)
     25 februari ett skottår motsvaras av 6 ante diem Kalendae (även VI Kal i februari)
     13 februari motsvaras av Idus, plus angivandet vilken månad det är