2021-06-16 18:12:52  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Onsdag   vecka 24  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
http://itu.se     Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se/tid   Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
http://itu.se/datum  Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://abyz.se/dagar  Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
            Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
Den här webbplatsen  Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Sök veckodagar     Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

Skottår innebär att februari har 29 dagar istället för det normala 28. Vart fjärde år
är skottår, utom varje jämnt hundratal. Dessutom finns en regel som säger att vart
400:e år är skottår.

Detta gäller för åren from. 1500:

År 1500 var skottår, och var fjärde år, tex. 1504, 1508, osv. fram till idag och längre,
utom:
1600 skottår
1700 ej skottår
1800 ej skottår
1900 ej skottår
2000 skottår
2100 ej skottår
2200 ej skottår
2300 ej skottår
2400 skottår
2500 ej skottår
osv.

På sidan www.itu.se/tid/?=1896,skott kan du se skottår mm. för åren 1896-1905,
eller för andra perioder.

I den omfattande tabellen på sidan www.itu.se/2_alla_ar_-46_-_9999/ (tredje kolumnen,
ja/nej) kan du se vilka år som är skottår för alla år 46 f.kr - 9999 e.kr