2020-05-31 06:15:23  Nyårsdagen      Tredjedag påsk      Svenska flaggans dag  Fjärdedag jul     Helgdagsreduktionen 1772
Söndag   vecka 22  Trettondagsafton   Fjärdedag påsk      Nationaldagen     Nyårsafton      Kalenderreformen 1953
            Trettondedag jul   Kristi himmelsfärdsdag  Midsommarafton     Apostladagarna    Kalenderreformen 1973
            Kyndelsmässodagen  Valborgsmässoafton    Midsommardagen     Böndagarna      Medeltidens kalender
http://itu.se     Marie bebådelsedag  Första maj        Allhelgonadagen    Byte av tideräkning  Tabeller:
            Påsken        Mors dag         Alla helgons dag    Almanackor      1 Måncykeln/solcykeln
http://itu.se/tid   Skärtorsdag     Pingstafton       Fars dag        Sekunder per dygn   2 Alla år -46 - 9999
http://itu.se/datum  Långfredag      Pingstdagen       Julafton        Skottsekund      3 Månadsnamn/veckodagar
            Påskafton      Annandag pingst     Juldagen        Skottår
Den här webbplatsen  Påskdagen      Tredjedag pingst     Annandag jul      Sommartid
Månadskalender     Annandag påsk    Fjärdedag pingst     Tredjedag jul     Söndagsbokstav

Skottsekund innebär att en extra sekund stoppas in efter kl. 23:59:59 UTC sista dygnet
i juni och/eller december vissa år. Avsikten är att justera för avvikelser i jordens
rotation. Detta har gjorts sedan 1972, hittills 26 gånger, senast den 30 juni 2015.

Den skottsekund som stoppas in blir 23:59:60, dvs. att dygnets sista minut blir 61
sekunder lång, och hela dygnet blir 86401 sekunder. Eftersom detta görs vid samma
tidpunkt i alla länder, vid midnatt UTC, innebär det att i Sverige sker det kl. 1 eller
2 på natten, och i asiatiska länder framåt morgonen eller förmiddagen.

I Sverige sker det alltså kl. 1 på natten om det är i december, och det är alltså
1 januari som blir 1 sekund längre. Motsvarande skottsekund den 30 juni UTC blir då
den 1 juli kl. 2 på natten eftersom Sverige har sommartid och ligger 2 timmar före UTC.

På sidan www.itu.se/tid/?=1972,skottsekund kan du se skottsekunder åren 1972-1981, eller
för andra perioder.

Dessa skottsekunder har införts hittills:
nr 1:  1972-07-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 2:  1973-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 3:  1974-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 4:  1975-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 5:  1976-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 6:  1977-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 7:  1978-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 8:  1979-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 9:  1980-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 10: 1981-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 11: 1982-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 12: 1983-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 13: 1985-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 14: 1988-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 15: 1990-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 16: 1991-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 17: 1992-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 18: 1993-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 19: 1994-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 20: 1996-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 21: 1997-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 22: 1999-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 23: 2006-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 24: 2009-01-01 005960 tidsangivelsen är svensk normaltid
nr 25: 2012-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
nr 26: 2015-07-01 015960 tidsangivelsen är sommartid
= totalt 26 skottsekunder

Tidsskillnaden mellan TAI och UTC är 36 sekunder. År 1972 när TAI infördes sattes
skillnaden mellan UTC och TAI till 10 sekunder, plus ovanstående 26 skottsekunder
blir totalt 36 sekunder.